Join the Family

Huisregels

Vunzige Deuntjes is een inclusieve plek waar iedereen mag zijn wie die wil zijn. Hier zijn we trots op, en we zullen er dan ook altijd alles aan doen om dit te waarborgen.

Geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, geloof of wat dan ook maken hier geen moer uit. Zolang je maar een beetje vunzig doet. Dit is ook dezelfde mindstate die we van onze bezoekers verwachten. Mocht je hier moeite mee hebben, dan is dit niet het feestje voor jou.

1. Wees lief voor elkaar, zowel in woord als daad.

2. Discriminerende, racistische of seksueel getinte opmerkingen of gedrag zijn NOT DONE hier.  

3. Vertel je squad dat ze er goed uitzien, altijd.

4. Move, dance and dress however the f*ck you want. Laat zien wat je hebt. Jij bent onze ster, dus own it. Proost met elkaar voor ieder shotje.

5. Blijf met je handen van mede-bezoekers, personeel, crew en hun spullen af.

6. Iedereen die problemen heeft met bovenstaande weet precies waar de deur is, of zullen we zelf verzoeken om te vertrekken.  

7. Daar waar nodig zullen wij bij overtreding altijd vervolgstappen ondernemen (overdragen aan de politie, aangifte, toegangsverbod, etc.),

Daarnaast nog wat andere algemenere huisregels:

• De minimumleeftijd is 18 jaar. De organisatie kan bezoekers vragen om een geldig legitimatiebewijs.  

• Het is niet toegestaan het festival te betreden zonder geldig toegangsbewijs.  

• Zowel hard- als softdrugs zijn niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit hebben of verkopen van drugs wordt ten allen tijde de politie ingelicht.  

• Bezoekers worden gefouilleerd bij de entree in het kader van de veiligheid.
 
• Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs,(vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan. 

• Bezoekers betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

• Het dragen van oordoppen wordt geadviseerd. Deze zijn verkrijgbaar op het festival. 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere)toegang te weigeren/ontzeggen. 

• Roken in overdekte tenten is niet toegestaan.  

• Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

• Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd.  

• Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  

• Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt. 

• Glazen / bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen. 

• Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

huisregels